Quoc Cuong Center Da Nang

Tại Khách Sạn Quốc Cường Center, bạn có thể lựa chọn với 5 loại phòng với phong cách thiết kế riêng, đem lại cho bạn một cảm giác mới mẻ - Đặc biệt, chúng tôi có phòng dành cho người khuyết tật.